Sanering Gävle

Brandsanering Gävle

Livet går inte att förutse och ibland är olyckan framme. Skulle det finnas ett behov av sanering finns vi på Jourstäd att tillgå. Vi arbetar i Gävle med omnejd och utför de allra flesta typer av saneringsarbete, detta kan vara brandsanering, sanering efter vattenskador och/eller att städa efter angrepp av skadedjur. Vi har varit verksamma i branschen i många år och har en väldigt god kunskap i hur vi får lokalerna utnyttjningsbara igen. Saneringens huvudsakliga syfte (förutom att det ska bli rent, så klart) är att ge en hälsosammare inomhusmiljö. Denna är många gånger ett måste för att lokalen ska kunna inhysa människor igen.

Brandsanering är en av de vanligaste typer av sanering som vi anlitas att utföra. Efter att en brand ägt rum måste lokalen saneras för att göra den brukbar igen. Förkolnade rester kan innebära en stor hälsorisk och kan till och med vara riktigt giftiga. I samband med en brand uppstår giftiga rökgaser som är farliga att inandas, vilket är en stor anledning att se till att en korrekt sanering utförs. Har man vinylgolv i lokalen och dessa eldhärjats avdunstar det mycket giftiga gaser efter det att de har brunnit.

Du kan enkelt kontakta oss på info@jourstadsverige.se eller 0738-41 95 67 om du vill få en kostnadsfri offert eller om du har frågor om städtjänsterna vi erbjuder!

Sanering vid vattenskador

Efter en översvämning eller vattenläcka kan det hända att en lokal eller bostad blir vattenskadad. Då är det viktigt att man sanerar lokalen för att du ska slippa mögel, som är en stor hälsorisk, men även andra dyrare skador. Vid en vattenrelaterad sanering ställer man ut kraftiga fläktar vars syfte är att torka ut bostadens ytor och möjliggöra en hälsosammare ventilation. Om skadan inte åtgärdas kan den leda till omfattande problem, detta kan vara bakteriehärdar som gör lokalen obrukbar, men även att skadan förvärras och kan gå djupare in i väggar och golv. Innan en sanering mäts fuktighetsgraden hos väggar och golv med en speciell mätare, detta för att man ska kunna ta ställning till hur pass stor skadan är och vilken typ av åtgärder som behövs.

Skadeinsekter och skadedjur

Skadedjur och skadeinsekter kan bli en dyr (och äcklig) upplevelse. Om en lokal har drabbats av t ex råttangrepp eller skadeinsekter som mal, mjölbaggar, myror med mera måste den saneras, detta eftersom skadedjursangrepp är en ganska så ohälsosamt historia. Det bästa sättet att säkerställa att dina lokaler blir brukbara är att anlita en saneringsfirma som då kommer ut och besprutar lokalen. I samband med denna besprutning måste man lämna lokalen tom och den går inte att nyttja under de närmaste timmarna. Detta för att de kemikalier som man använder sig av vid saneringen kan vara hälsofarliga för människor. Jourstäd har god kunskap av sanering och hjälper till med både sanering och städningen som behövs efteråt. Välkommen att kontakta oss för mer information!

Har du någon form av saneringsbehov eller har du frågor?